W tym roku Mikołaj dotarł do uczniów NLO SMS z jednodniowym opóźnieniem.

Ponoć zaprzęg reniferów zabłądził w puszczy spalskiej. A przecież w ich ojczyźnie nie brakuje lasów.

                  Po przybyciu do szkoły donośnym dźwiękiem dzwonu zaprosił wszystkich uczniów

oraz całą kadrę do świetlicy szkolnej.

Po przywitaniu Mikołaja  z zebranymi Śnieżynki przedstawiły historię "Mikołajów" i związane z nimi tradycje.

Po złożeniu serdecznych życzeń Mikołaj obdarował wszystkich słodkimi paczkami.